Ingen produkt  
till kassan 

Större Luftsystem / Strömbildare

Alla sorters dammar mår bra av väl syresatt vatten och en rejäl cirkulation. I den här kategorin har vi samlat produkter till stora dammar och sjöar som inte har samma densitet av fisk som de mindre trädgårdsdammarna eller koidammarna men ändå är i behov av extra cirkulation och syresättning för att få ett friskt och livgivande vatten. Produkterna nedan kan också användas för att hålla bryggor isfria, badvakar öppna, öppna vakar i kräftodlingsdammar och fiskodlingsdammar samt mycket mer.

Hur fungerar det?
Genom att pumpa luft till dammens botten skapar den stigande luften en enorm uppåtgående kolumn av vatten. I kolumnen ökas vattnets syremättnad tills det når ytan där vattnet syresätts ytterligare av den rörelse som den uppåtgående luften skapar. Längs botten kommer friskt syresatt vatten att dras mot den plats där bottenluftaren trycker luft och vatten mot ytan.

Varför ska man lufta en damm?
Luftning av en damm säkerställer att kraven för en frisk damm upprätthålls. Den ger:  1) Stabila höga syrenivåer och 2) Nödvändig cirkulation av vattnet så att det inte blir någon skiktning utan att syrenivån är jämn och hög i hela vattenkolumnen. Det gör att hela dammen blir ett bra habitat för fiskar, växter och mikroorganismer.

Den ökade mängden aktiva mikroorganismer kommer hjälpa till att kontrollera algtillväxten genom att bryta ner upplösta och sedimenterade organiska föreningar. Genom cirkulationen kan giftiga gaser som bildas på dammens botten snabbt vädras ut vilket effektivt tar bort dålig lukt från vattnet. Ett luftsystem hjälper alltså både utseende, lukt och allmän hälsa hos en damm. 

När ska man lufta sin damm?
Sommaren
På sommaren när vattnet värms upp får vattnet allt svårare att binda syre och i kombination med det så ökar alla processer i dammen som förbrukar syre. Mikroorganismer förbrukar syre, fiskar och kräftor äter mer och behöver mer syre.

Vintern
På vintern blir det ofta en långsam nedgång i syrenivå när det ligger ett istäcke på dammen. Ett luftsystem kan hålla stora vakar öppna som säkerställer att syrenivåerna hålls stabila hela säsongen och att inga giftiga gaser byggs upp under isen.

Vilka behöver oftast luftsystem?

Fiskodlingar / kräftdammar
Dammar med mycket fisk och kräftor har stor belastning i form av foder som inte äts upp samt avföring från fisk och kräftor. Här blir det mycket viktigt att lufta hela säsongen för att säkerställa maximal tillväxt och hälsa.

Vattenhinder på golfbanor
Vattenhinder på golfbanor är tänkta att vara både hinder i banan, men också en vacker dekoration. Många gånger blir de dock snabbt grumliga och får dålig lukt på grund av de stora mängder gödning som används runt banan för att få fint och frodande gräs. Ett luftsystem hjälper snabbt till att vädra ur den dåliga lukten och få dammen att bli en prydnad igen.

Vinterbadare
Det kan räcka med ett mindre luftsystem för att hålla en badvak öppen även långt upp i norr. Grävs slangen ner till frostfritt räcker det med att man startar luftningen några timmar innan bad om inte isen är för tjock.

Hålla bryggor isfria
En bottenluftare på var sidan om bryggan som går hela vintern så slipper du ta upp bryggan i vinter! Luftdiffusorerna trycker effektivt upp mängder med vatten från botten och rör om ytan runt bryggan så vattnet omöjligt får någon chans att frysa. Ett system med membranluftpump är mycket mer effektivt när det gäller pris och energiutnyttjande än traditionella strömbildare med propeller eller sidokanalsfläktar.

Prydnadsdammar / sjöar
Stora dammar som lätt får stillastående vatten med algtillväxt, grumligt vatten och dålig lukt som följd. Vi kan designa system för att lufta de allra största dammarna, med luftpumpar och kompressorer som klarar både grunda och djupa sjöar. Kontakta oss för offert om inte något av paketen nedan passar din damm.

Kundrecensioner av luftsystem från Dammbutiken
”Jag köpte strax före semestern utrustning från Dammbutiken för att lufta/syresätta  min kräftdamm. Min damm är på ca. 2 500 kvm stor och har ett snittdjup på ca. 2 m. Förutom att syresätta dammen ville jag uppnå en jämnare vattentemperatur. Innan var bottenvattnet 6-8 grader och ytvattnet 20-26 grader. Nu skiljer det bara några grader mellan botten och ytvattnet. Dessutom så kommer vald utrustning att se till att jag har en relativt stor yta med öppet vatten under vintertid.  Den utrustning som  jag rekommenderas använda var en luftpump som heter LAP-100 (strömförbrukning, 120 W, luftmängd, 6 000 -7 000 liter/timme på ett djup av ca. 2,7 m) och dubbla bottenluftare. Jag har tittat på många olika typer av luftningssystem och har inte funnit någon som så väl överensstämmer med mina önskningar. Nämligen, bra kapacitet, driftsäkert, relativt låg investeringskostnad och mycket låga driftskostnader.”
-Kent Granath, Osby

+ Visa mer

Toppsäljare