Koiskötsel

Skötselråd för Koi

För att hjälpa dig med mottagande och fortsatt omhändertagande av din koi har vi satt ihop några kortfattade skötselråd.

Transport av koi
Om vi skickat koi till dig är den noga förpackad oftast med isolerbox om det finns risk att den utsätts för höga eller låga temperaturer. Om du sköter transporten själv måste du vara noga med att inte utsätta förpackningen för värme. Värmen ökar koiens aktivitet och minskar drastiskt vattnets förmåga att binda syre. Det är också viktigt att hålla koien i mörker för att undvika stress.

Mottagande av koi
Om din Koi har skickats till dig eller har fått resa länge är den med största säkerhet ganska ansträngd. Det första du bör göra är att öppna kartongen i dunkelt ljus för att inte stressa koien i onödan. Verkar koien pigg och frisk tar du påsen och låter den flyta i dammen/tanken tills temperaturen jämnat ut sig i transportvattnet(30min - 1h).

När temperaturen jämnats ut börjar du försiktigt koppa över vatten från dammen till fiskarna i påsen. Fortsätt så i små doser i 1-2 timmar. Inspektera din/dina nya koi, kolla efter skador och låt dem sedan simma ner i dammen. Vattnet från påsen får inte följa med ner i dammen då det kan innehålla ammoniak från lång transport. Skulle någon skada upptäckas är det mycket viktigt att hålla koll på hur det läker och behandla om nödvändigt.

Karantän
Om möjligt är det mycket rekommenderat att hålla dina nya fiskar i en separat damm/tank i minimum 2 veckor. Även om koien gått i karantän i Dammbutiken samt testats för KHV och parasiter finns det alltid en liten risk att sjukdomar bryter ut när koien är stressad efter transport. Skulle någon sjukdom bryta ut medans de går i karantän är det mycket enklare att behandla än i en större damm, samt att de inte riskerar att smitta ditt nuvarande bestånd.

Efter ungefär 2 veckor i karantän är det bra att ta en fisk från dammen till karantänen och låta dem gå tillsammans i ytterligare två veckor innan de får komma ut i dammen. Har du köpt bara en ny koi är det bra om du redan från början av karantänen har en kamrat till den i tanken. En ung koi som hela sitt liv varit trångbodd med kamrater stressas kraftigt av att vara helt ensam. När karantänen är över och de ska flyttas till dammen gör man på samma sätt som när man flyttade in dem till karantänen, nämligen koppar in dem långsamt så temperatur och Ph långsamt blir samma.
Det är mycket viktigt att du har ett moget filter till din karantän och att det hålls rent och väl syresatt. Ideal temperatur i karantänen är 20-25C.


Skötselråd
Man brukar många gånger säga att man inte sköter sina koi, man sköter sitt vatten så sköter koien sig själva. Det ligger mycket i det påståendet, för vattenkvalitén är verkligen A och O när det gäller att ha friska fiskar som växer bra.  Ett bra vatten börjar med vattnet i kranen. I de allra flesta fall är kranvatten i Sverige av god kvalité, men innehåller det klor kräver det förbehandling innan man kan hålla fiskar i det, kolla med ditt lokala vattenverk eller andra akvarister/dammhobbyister i närheten.
Vatten från närliggande vattendrag/sjöar är av många anledningar inte att rekommendera. Uppsamlat regnvatten är heller inte rekommenderat till en fiskdamm. Det är både helt urlakat på mineraler och salter vilket gör att det inte kan buffra PH samt att det kan binda miljögifter och fånga skräp på t.ex. taket det samlas upp från.

När man väl har bra vatten i dammen handlar det om att underhålla vattnet. Det görs med filtrering genom en väl dimensionerad filteranläggning, regelbunden rengöring av filter och damm samt syresättning. Utöver detta så bör man byta 10-15% av vattnet per vecka.
 
 Vattenparametrar
Det är viktigt att ha bra koll på ett antal mätbara vattenvärden för att kunna veta att vattnet är bra för fisken och att snabbt se om något är på tok och måste rättas till.
 
KH
är ett mått på hur mycket karbonater som finns i vattnet. Karbonaterna används som en buffert för PH så att värdet hålls stabilt och inte riskerar att krascha. KH mäts oftast i tyska grader dH och bör inte ligga under 3dH. Karbonater förbrukas hela tiden av filtrets bakterier när de omvandlar ammoniak och nitrit till nitrat. Om ditt dammvatten har lågt KH är det mycket viktigt att mäta både KH och PH varje vecka samt inte slarva med vattenbyten.
 
 PH mäter vattnets surhetsgrad. Koi kan trivas i ett ganska brett spann på PH mellan 7 och 9. 7,5 kan anses optimalt, men det viktigaste är att värdet är stabilt. PH är nära sammanlänkat med KH eftersom karbonater buffrar PH och så länge det finns tillräckligt med KH så kommer PH vara ganska stabilt. Problem uppstår när karbonaterna i dammen börjar ta slut, det kan då leda till en snabb sänkning av PH, en så kallad PH-krasch vilket mycket snabbt kan döda alla fiskar i en damm.
 
 Ammoniak utsöndras naturligt av koien. Ungefär 70% genom gälarna och 30% via njurarna till avföringen. Ammoniak är mycket giftigt och kan snabbt komma upp i nivåer som är skadliga för fiskarna. Därför är det av yttersta vikt att ha ett väl mognat och underhållet biologiskt filter som genom sin enorma bakteriefilm kan bryta ner ammoniaken.
För att räknas som ett bra värde ska ett normalt testkit alltid visa 0 för ammoniak.
Den största risken för höga nivåer av ammoniak är om man har ett helt nytt filter eller om belastningen i dammen plötsligt ökas. Ett nytt filter kan behöva upp till fyra veckor på sig för att kunna hantera ammoniak.

Vid förhöjda värden av ammoniak:
1. Sluta genast mata fiskarna, de klarar sig flera veckor utan mat.
2. Öka syresättningen till max.
3. Byt vatten, 10-50%
4. Om filtret är nytt så stäng av ev. UV-enheter, proteinskimmer och ozongeneratorer för att låta bakterierna växa till maximalt.
5. Tillsätt filterbakterier
6. Vid nivåer om 1mg/l eller högre, behandla vattnet med Ammonia Remover för att snabbt sänka nivåerna. Zeolit kan också användas för att binda ammoniak, men aldrig samtidigt som salt.
7. Vid fortsatt höga nivåer och påtaglig risk för skador, undersök möjligheten att flytta fiskarna.
8. Vid nödfall, överväg att sänka PH. Ammoniak är mycket mindre giftigt vid lägre PH, men var försiktig och sänk aldrig under 6,5.
 
 Nitrit bildas i biofiltret när ammoniak bryts ner. Nitriten är mycket giftig men inte lika giftig som ammoniak. Nitriten bryts också ner av bakterier i biofiltret men av en annan typ än de som bryter ner ammoniak. Tillväxten av bakterier som bryter ner nitrit är betydligt långsammare så man får räkna med att det kan ta ända uppemot 8 veckor för filtret att fungera fullt ut. Mätvärdet för nitrit i en fungerande damm ska vara 0.

Har dammen vid uppstart haft en förhöjd halt ammoniak kan man vara säker på att det någon vecka senare kommer en rejäl nitritförhöjning.

Vid uppmätt halt om 0,2mg/l eller mer:
Följd punkt 1-5 ovan för ammoniak.
6. Tillsätt salt i vattnet om 0,1-0,3%, inte mer än 0,1% per dag. Saltet är mycket effektivt för att neutralisera nitritens skadliga effekter.
7. Vid fortsatt höga nivåer om 2-4mg/l eller högre, överväg att flytta fiskarna om möjligt.
 
 Nitrat är den sista restprodukten efter att biofiltret har omvandlat nitrit. Nitrat är inte på långa vägar så giftigt som ammoniak eller nitrit utan kan vara i ganska höga koncentrationer utan att orsaka några problem. Upp till 100mg/l är i regel inget att oroa sig för, idealt är dock under 60mg/l. Det rekommenderade sättet att hålla Nitratnivåerna nere är att byta 10-15% vatten per vecka.
Andra metoder för att sänka nitratnivåer är växter och anaeroba filter, men inget av de alternativen kan ersätta vattenbyten då man ändå behöver späda ackumulerade nivåer av hormoner samt ersätta mineraler och spårämnen som förbrukats. Växter och anaeroba filter har också nackdelen att de ökar den organiska belastningen i dammen samt skapar grogrund för skadliga bakterier.
 
 Temperatur och övervintring. Koi trivs allra bäst i ganska varmt vatten mellan 18-25C, då är ämnesomsättningen på topp, tillväxten god och immunförsvaret som bäst. Toleransen för något högre men framförallt mycket lägre temperatur är dock god. Koi klarar sig i regel så länge de inte fryser vilket gör att det är fullt möjligt att övervintra koi utomhus även i Sverige.
Det första som krävs för övervintring utomhus är att dammen är tillräckligt djup, 1,5m rekommenderas. Dammen bör också vara väl rengjord inför vintern så att det inte blir problem med syreförbrukande ämnen och bakterietillväxt i bottenslam. En annan nödvändighet är att lufta dammen under vintern, för att syresätta vattnet och lufta ut giftiga gaser.

För att isolera dammen och behålla värmen lättare kan man lägga frigolit eller bubbelplast på ytan samt värma med doppvärmare. När temperaturen kryper ner runt 5C i dammen och det är risk för frost är det dags att koppla ur filter och pumpar och luftpumpen får stå för all cirkulation. Följer man de här råden är det stor chans att koi klarar en lång vinter utomhus. Trots att chanserna är ganska goda även utomhus är det nästan i alla fall rekommenderbart att förvara koi inomhus om det är möjligt. Så länge som det är frostfritt och möjligheten finns att hålla koll så minskar riskerna avsevärt. Allra bäst är om det är möjligt att hålla fiskarna i värme med bibehållen filtrering och matning.

För koi 2år och äldre har det visat sig vara bra med en fasteperiod varje vinter, den bör vara 4-6 veckor lång och görs bäst i temperatur runt 10-12 grader, men fungerar även i högre temperatur.
 
 Matning av koi görs oftast med torrfoder i form av pellets. Det finns många olika sorters foder för olika temperaturer, med färgpigment och extra energi för tillväxt. Generellt kan sägas att tillväxtfoder med mycket protein och lite högre fetthalt används vid högre temperaturer, färgfoder vid behov och mindre kraftigt/mer lättsmält foder som t.ex. Wheat-Germ ges vid låga temperaturer. Ämnesomsättningen hos koi är starkt beroende av temperaturen med allra bäst aptit och tillväxtmöjligheter runt 22-25C, de kan då utfodras mycket kraftigt många gånger per dag. Tänk på att aldrig mata mer än vad som äts upp på ca 10 min och aldrig mer än vad filtret kan hantera med fortsatt perfekta vattenvärden.
 
Med sjunkande temperatur kommer aptiten minska avsevärt och så även matningen, men så länge som koien vill äta går det att utfodra lite, ända ner till ca 5C. Begränsa till en gång om dagen och ge helst ett lättsmält foder.
 
Det är bra och nyttigt att komplettera torrfoder med färskt foder ibland. De flesta grönsaker som sallad , ärtor, spenat ger bra med vitaminer och mineraler. Apelsiner är ett bra sätt att ge färsk vitamin C och vitlök är bra för antioxidanter samt smaksättning. Koi uppskattar vitlök såpass mycket att det ofta brukar användas för att smaksätta annat foder när man vill träna sina koi till att äta ur handen. Som proteinkälla kan man t.ex. använda räkor. 
 
Man kan lätt göra sin egen blandning av färskt foder som man fryser in i kuber/bitar. Ta en del av ingredienserna ovan och mixa ihop, komplettera med lite mer protein i form av fisk (vitfisk eller lax)eller musslor. Vill du ha färgtillsats är det bra med paprika, paprikapulver och räkor. Vitlök kan användas för smak och fiskolja kan tillsättas om du har en mager fisk som proteinkälla. Separat värmer du gelatinblad i lite apelsinjuice tills det smälter, inte för hög temperatur så vitaminerna skadas. Blanda sen gelatinet ner i mixen och blanda/mixa runt det väl. Fyller du små formar eller iskubsformar kan de ställas direkt in i frysen. Fyller du en panna så låt den stelna i kylen innan du skär i bitar som fryses in.