Bygga filter

Hur man bygger ett mekaniskt och biologiskt filter

Den här guiden kommer att beskriva hur man kan bygga ett avancerat och effektivt filter med hjälp av enkla medel. Jag kommer först att gå igenom hur man gör den mekaniska delen och sedan den biologiska. Man kan välja att göra bägge eller bara en av delarna, som det passar ens behov.

Det här filtret går att göra både pumpmatat och gravitationsmatat.

Material som behövs


Mekanisk del
- 1st 200L tunna.
- 1st 50L tunna.
- ca 40L KNS flytande filtermaterial, typ ”kaldnes”.

- 1st 110 mm böj, går bra med gummitätad.

- 1st välvd genomföring för tunnor 110 mm. för utlopp.
- 1st genomföring för inlopp, i regel 50 mm för pumpmatat eller 110 mm för gravitationsmatat. Kör man pumpmatat kan man göra det så enkelt att man bara för ner slangen i tunnan och sparar en genomföring också.

- 1st 50 mm genomföring för avloppet.

- 1st 50 mm knivventil.

- 1st 110 mm knivventil. Mycket bra att ha för att separera den mekaniska delen från den biologiska vid rengöring. Tyvärr saknades den vid vårt bygge så det finns inte med på bild mer än på översiktsbilden nedan.

- 50 mm rör för avlopp.

- 1st 50 mm böj.

- 110 mm PVC- rör ca 1m.

Biologisk del
- 1st 200L tunna.
- 50-100L Flytande biomedia KNS typ kaldnes.

- 1st 110 mm böj, gummitätad går bra.

- 110mm PVC- rör ca 1m.

- 1st 50 mm knivventil för avlopp.

- 1st 50 mm genomföring för avlopp.

- 50 mm rör för avlopp, alternativt 50 mm flexibel PVC-slang.

- 1st 50 mm böj.


Material som behövs till bägge

Lim för att limma pvc-rör, t.ex. tangit.
Tätningsmassa, t.ex. Superstrong fix & seal (använd aldrig silikon om du inte är helt säker på att det är giftfritt)
Buntband i plast.

Bilden visar de produkter som medföljer i det "gör det själv-kit" vi för närvarande(April 2008) säljer. I instruktionen nedan visas hur det kan byggas ihop, produkterna skiljer sig dock till viss del i utseende, men funktionen är densamma!


Verktyg som behövs
-Borrmaskin(kraftig) med 5 mm borr, 10 mm är önskvärt för att göra hål innan sågning, och 0,5-1 mm om man vill göra egen luftledning.

- Sticksåg för att göra öppningar i tunnorna (helst motordriven)

- Såg för att kapa rör
- Kniv
- Stjärnmejsel
- Hörselkåpor eller proppar
- Ögonskydd
- Lödkolv eller liknande. För att kunna smälta ihop plasten så "gallret" i den biologiska delen blir permanent anslutet. Inte 100% nödvändigt, men önskvärt.
För att göra de längsgående skårorna i centrumröret så är det mycket bra om man har tillgång till en fast monterad cirkelsåg, en fräs kan också fungera bra. Annars får man använda sin sticksåg men det kan vara ett ganska tidsödande arbete.

Steg 1. Kapa av toppen på tunnorna, rengör dem ordentligt.

Steg 2. Såga ut ett hål i botten på den lilla tunnan som är lagom för ett 110mm rör att precis komma igenom. Ta inte för mycket, det är enklare att ta lite till så passformen blir perfekt till slut än att måsta täta extra. Små glipor runt röret gör ingenting.

Steg3. Det jobbigaste kommer redan nu. Fram med borrmaskinen och perforera den nedre delen på den lilla tunnan med en kvadriljon 5 mm hål. Använd en rejäl borrmaskin och var försiktig! Försök fixera tunnan.

Steg4. Sätt i centrumröret och på med böjen under. Du kan nu se hur långt röret behöver vara. Kapa till det så det är ungefär i nivå med tunnans kant.

Steg5. Märk upp var på röret du ska göra dina snitt. Börja några cm ner från rörets topp och ca 35cm ner. Inte ända ner till botten!(Filtermaterialet måste täcka alla öppningar med god marginal) Nu underlättar det mycket om du har en fast monterad cirkelsåg, annars blir det att borra litet hål och sen såga upp med sticksåg. Som tidigare, var försiktig och försök fixera röret. En fräs kan fungera mycket bra också.


Steg6. Måtta den lilla tunnan mot den stora så du ser ungefär var 110mm genomföringen behöver vara. De ska vara i nivå med varandra. Såga ut hålen och installera genomföringen. Snåla inte med tätningsmassan och dra åt skruvarna rejält. Var hellre lite överambitiös med tätning än tvärtom. Det är svårare att få det tätt när vattnet väl är i tunnan.

Steg6.2. Såga ut hål för 50mm genomföring i botten på den stora tunnan och skruva dit en genomföring precis som den förra. Det är bra att vara två som hjälps åt.

Steg7.


Steg 8. Såga till en bit 110mm rör som är ca 25cm lång och installera som på bilden. Röret limmas i genomföringen.


Steg9. Installera böjar, rör och knivventil för avloppet. Limningsbara böjar och rör är att föredra, men PP med gummitätningar och mycket tätningsmassa fungerar hjälpligt om de inte utsätts för påfrestning. I det kit vi säljer medföljer limningsbara delar.

Steg 10. Installera luftspolning i den lilla tunnan. Den kan bestå av luftstenar, perforerad luftslang eller andra anordningar. Huvudsaken är att det finns ordentlig luftspolning i botten på tunnan under filtermediet.

Steg 11. Sätt den lilla tunnan över centrumröret, är passformen riktigt dålig så kan man täta lite vid skarven med fix & seal. Borra 3-4 hål jämt fördelade runt den lilla tunnan och motsvarande på den stora och fixera innertunnan med buntband. Fyll på den lilla tunnan med KNS-flytande filtermaterial.
Bilden nedan visar vit variant. Den vi säljer är svart. Men funktionen är likadan. Röret som sticker upp är luftledningen, luftstenar går precis lika bra.Steg 12. Limma en bit 110mm rör till utloppet och den andra sidan till en knivventil.
Biologisk del
Den biologiska delen är ganska liknande att göra, precis som den mekaniska delen har den ett centrumrör med längsgående skåror. Men istället för att ha centrumröret som utlopp blir det ett inlopp. Anledningen till att inte ha centrumröret i den biologiska delen som utlopp är att man inte vill att filtermaterialet ska fastna vid röret. Det är också dåligt om man har pumpen installerad efter filtret då man skulle riskera att få luftbubblor i pumpen.


Steg 1. Installera en 110mm genomföring för inlopp, viktigt att den blir på samma nivå som utloppet från föregående steg.

Steg 2. Kapa till ca 25cm 110mm rör, fäst en gummitätad böj och måtta till ett centrumrör. Centrumröret ska räcka strax ovanför kanten på tunnan.
Bilden är samma som för den mekaniska delen, att röret ska räcka strax över kanten är för att "gallret" som görs av locket ska gå att få ner.Steg 3. Som steg 5 för mekaniska delen.

Steg 4. Installera genomföring för avlopp, som steg 6.2 för mekaniska delen.

Steg 5. Installera en genomföring för utloppet, dimension beroende på om filtret ska användas gravitationsmatat eller pumpmatat. Pumpmatat så är pumpen före filtret och har grövre utlopp än inlopp. Gravitationsmatat har filtret grovt inlopp och smalare utlopp som är kopplat till en pump.

Genomföringen måste installeras i jämnhöjd eller lägre ner än genomföringen för inloppet. Detta för att vara lägre ner än det perforerade locket som visas nedan.

Steg 6. Såga upp en öppning för centrumröret i det avkapade locket. För att kunna föra ner locket i tunnan kommer den måsta läggas på snedden, gör därför hålet några mm för stort. Borra sen en kvadriljon hål i locket. Du kan använda en grövre borr den här gången. Men måtta mot filtermaterialet. Hålen måste vara så att materialet ALDRIG kan komma igenom, ens om de deformerats.Steg 7. För ner det perforerade locket i tunnan. Knyt först ett par snören genom några av hålen så du kan få tag och dra plattan uppåt också medans du jobbar för att få den i läge. Den här delen av bygget kommer kräva lite armstyrka och jävlaranamma. När du väl fått den i läge precis ovanför genomföringar och böjen så kommer den redan sitta mycket fast. För att fästa locket mer permanent rekommenderas det att "svetsa" fast locket med hjälp av en lödkolv eller liknande. Fet plast som tunnan är gjord av är nästan omöjlig att limma, men mycket lätt att smälta ihop. Var på mycket väl ventilerad plats när du svetsar ihop plasten, ångorna är inte nyttiga. Är gliporna mellan hålet i mitten och centrumröret lite för stora måste det tätas med fix & seal. Ska pumpen vara installerad efter filtret får det självklart inte finnas någon möjlighet att det kommer in filtermaterial till pumpen.

Obs att bilden är som exempel endast. Centrumröret ska givetvis vara färdigskuret som bilden i steg 2 visar.Steg 8. Installera luftning. Antingen släpper du bara ner ett gäng luftstenar som får ligga på det perforerade locket, eller så gör du en egen luftslang som du fäster med buntband runt om plattan. Andra typer av luft-diffusorer fungerar självklart också.


Steg 9. Installera böjar och ventiler för avlopp, som steg 9 för mekaniska delen.

Steg 10. Ställ upp filtret på lämplig plats och palla upp dem ordentligt så de står stadigt och avloppen går fri från marken. Om filtret grävs ner gräver man ut extra vid avloppet. Ventilerna kan inte grävas ner. Använt istället längre slang/rör så ventilerna kan komma i dagen på ett lämpligare ställe.

Koppla ihop inloppet med föregående steg(knivventilen som nämns i steg 12 mekaniska delen)

Steg 11. Fyll tunnan med Flytande KNS-filtermaterial, ca 50-100liter

Steg 12. Koppla ihop inlopp och utlopp som det önskas, gör en sista besiktning att allt ser bra ut och kör sen igång vattnet och luften!


Luften på den biologiska delen ska gå hela tiden för att få rörelse på filtermaterialet och främja bakterietillväxten.

På den mekaniska delen används luften endast när filtret ska rengöras.


Vid rengöring så stängs matningen till filtret, antingen genom en ventil eller att pumpen stängs. Ventilen mellan den mekaniska och biologiska delen stängs, avloppsventilerna öppnas och luften till den mekaniska tunnan öppnas så filtermaterialet spolas rent. I regel är det bara den mekaniska delen som kommer behöva rengöras. Väldigt lite kommer samlas i den biologiska delen.

Bilden visar hur 6st luftstenar driven av en ACO-003 "kokar" ca 60L filtermaterial. Märk väl att det är mognat material, första dagarna kommer de flyta som en kork och se sorgliga ut. Men oroas icke!


 

 

Bestäm hur inloppet ska vara. Och installera den dimension som önskas. Ska filtret gravitationsmatas är det lämpligt att installera en ventil före inloppet.

 

 - 1st genomföring för utlopp, i regel 50 mm för utlopp till pump och 110 för självrinning till dammen.