Henrik och Viktorias baddamm

Sen Dammbutiken startades har jag varit inblandad i många projekt av väldigt olika sort, stora som små dammar, växtdammar, koidammar och även baddammar. Här tänkte jag visa ett par bilder på den baddamm Henrik och Viktoria byggde i Mariestad ifjol och som nu sommaren 2010 är 25oC varm med klart fint vatten och mycket badande.

Principen för en baddamm är inte olik den för en koidamm. I bägge fallen är det mycket stora krav på rent vatten och utrustningen som används är liknande.

Den första förutsättningen för att kunna göra en baddamm är att man måste ha ett bottenavlopp på djupaste stället i dammen. Det är både för att kunna ge bra möjligheter till filtrering, men också för att pumpen ska kunna monteras torrt på sidan av dammen. I en baddamm får det aldrig finnas elektriska apparater i vattnet. Från bottenavloppet dras ett 110 mm pvc-rör till ett förfilter. Förfiltret som Henrik valde är Sieve 350 ett siktfilter med bra förhållande mellan pris och prestanda och som tar alla stora partiklar över 0,35mm. Efter förfiltret installeras pumpen vilket blev en H18000 Den pumpar vattnet vidare till ett PB20 beadfilter som tar ytterligare fina partiklar ned till 0,005mm. Med stor yta på filtermaterialet hanteras också den biologiska reningen. Förutom Filterutrustningen har dammen ett TMC Pro Pond110W , Ett mycket kraftigt UV-ljus för att effektivt ta död på svävalger, svamp och bakterier. Samt en skimmer med en extra pump för att hålla ytan på dammen ren från löv och annat skräp.

 

Ovan ses en principskiss över filtreringen.

Nedan ses en bild på den färdigställda dammen. Bilden är från den övre lilla dammen som kan användas för ytterligare rening genom att flytväxter tar hand om nitrat- och fosfattresterna som blivit kvar efter den biologiska reningen.

Nedan ses en bild mot vattenfallet, man kan även tydligt se hur det bubblar över bottenavloppet. Till i år installerades en lufthätta på bottenavloppet vilket starkt bidrar till syresättning och cirkulation i dammen samt ger bra cirkulation mot bottenavloppet så smutsen dras dit.


Totalt blev dammen dryga 30.000 liter med stora grunda partier för barnen att leka i.