Lagring av personuppgifter på Dammbutiken

Din personliga integritet är viktig för oss på Dammbutiken
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande Personuppgiftslag (PUL) och efter maj 2018 enligt det gemensamma EU-direktivet GDPR. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift.

All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det. Vi värdesätter din tillit till oss och är glada över att ha dig som kund och därför respekterar vi självklart din personliga integritet.

De uppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är:

För och efternamn
personnummer för de som handlat mot faktura
Adress
E-postadress
Telefonnummer
När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
Personuppgifterna aldrig lämnar företaget
Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
Du har enligt §26 i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång/kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt personuppgiftslagen §28 att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Sundsvalls Trädgårdshandel AB
Björneborgsgatan 29
85460 Sundsvall

De system dina personuppgifter kommer kunna hanteras av.

Vår webshopslösning via Kodmyran AB, alla kommunikation sker krypterat via https. 
Ekonomisystem via Fortnox AB  

Radera din information
Det går bra att kontakta oss för att få din information ur register raderad. Dock kan inte sådant raderas som krävs enligt lag av bokföringsskäl.